Sedan starten 1995 översätter Gothia Translations texter och hemsidor för företag, myndigheter och privatpersoner till och från över 100 olika språk.

Våra översättare är auktoriserade translatorer eller mycket välmeriterade översättare som alltid översätter till sitt modersmål.

Översättningar av hemsidor, juridiska texter, årsredovisningar, EU-texter samt speciellt inriktade översättare inom turism, miljö och teknik.

Gothia har ett långvarigt samarbete med över 350 välmeriterade översättare, vilka är vår största tillgång!

Översättning handlar mycket om förtroende och Gothia uppskattas för trevliga och långvariga relationer och hög servicenivå.