Vem är vi?

Klicka på varje bild eller namn
för en presentation av oss.


Lotta Wikberg
Louise Backman Smith
Kent Wikberg

  
 

 

Affärsidé
Kvalitetssäkring
Ramavtal

System för kvalitetssäkring

På Gothia Translations arbetar våra översättare i nära samarbete med både språkgranskare och författare.

Varje uppdrag tilldelas en personlig projektledare, vilken har huvudansvaret för att arbetet sköts på bästa sätt, från koordinering, språkgranskning, korrekturläsning, eventuell grafisk produktion till leverans.

I största förtroende har beställaren kontakt med sin projektledare hos oss under processens gång, fram till nöjd-kund-garanti.

Då flera olika översättningar kan vara lika korrekta men där kunden använder sig av en viss språklig nomenklatur diskuteras ordval och önskemål med författaren för att sedan förankras hos översättaren så att resultatet blir språkligt korrekt och enligt uppdragsgivarens önskemål.


Läs mer >>

Lotta Wikberg