Vem är vi?

Klicka på varje bild eller namn
för en presentation av oss.


Lotta Wikberg
Louise Backman Smith
Kent Wikberg

  
 

 

Affärsidé
Kvalitetssäkring
Ramavtal

Gothias affärsidé

Att vara din språkpartner!

Med det vill vi understryka vikten av en positiv relation och dialog med uppdragsgivaren under processens gång, fram till nöjd-kund-garanti.

Alla våra uppdrag ser vi som förtroendeuppdrag där trygghet, leveranssäkerhet och kvalitet är grundläggande.

 
Lotta Wikberg