Vem är vi?

Klicka på varje bild eller namn
för en presentation av oss.


Lotta Wikberg
Louise Backman Smith
Kent Wikberg

  
 

 

Affärsidé
Kvalitetssäkring
Ramavtal

Ramavtal

Gothia har under flertalet år innehaft ramavtal med:

• Riksdagskansliet
• Krisberedskapsmyndigheten
• SIDA
• Pliktverket
• Försvarshögskolan
• Försäkringskassan
... samt har pågående ramavtal med:
• Naturvårdsverket
• Vetenskapsrådet
• Göteborgs Universitet
• Chalmers Tekniska Högskola
samt SCR, Sveriges Camping och Stugföretagares Riksorganisation

… samt fick 2010-12-10 ramavtal med Skolverket!

Lotta Wikberg