Våra Tjänster
Specialkompetens

Våra tjänster

• Översättning till och från samtliga
  EU-språk samt ytterligare ett femtiotal
  språk
• Lokalisering och anpassning till den
  slutlige läsaren
• Korrekturläsning och språkgranskning
• Layout
• Nomenklaturlistor
   
Lotta Wikberg