Våra vänner

Några av våra samarbetspartners

• SCR – Sveriges Camping och
  Stugföretagares riksorganisation
• Liber förlag
• Astrid Lindgrens Värld
• Södra Smålands Turistråd
• Kiruna Lappland ekonomisk förening
• Publicum Tidningsproducenten
• BNI
• Naturvårdsverket
• Vetenskapsrådet
• Göteborgs Universitet
• Chalmers Tekniska Högskola
• Skolverket
   
Lotta Wikberg